tirsdag den 13. december 2016

Jesus blev valgt - så bliver det jul igen.

Der har lige været valg. Statsministeren har valgt en ny regering. Amerikanerne har valgt en ny præsident, og danskerne har valgt en ny Danmarkskanon. Det var den tidligere kulturminister Bertel Haarder, som satte dette i gang, og det var da også ham, der mandag den 12. december på Københavns Hovedbanegård præsenterede de 10 værdier, som danskerne via en internetafstemning har valgt.

Her få dage før jul er det godt at konstatere, at Jesus blev valgt. Mere præcist blev den kristne kulturarv en af de valgte værdier. Så kan vi også fejre jul i år.

Mere end 2000 forslag
Der var kommet hele 2425 forslag til, hvad der er danske værdier. En ekspertgruppe udvalgte 20 af disse, som blev sat til afstemning med det formål at udpege 10 danske samfundsværdier, som skal udgøre Danmarkskanonen. En af disse - den kristne kulturarv -  fik akkurat stemmer nok til at nå ind på en 10. plads. Lidt populært sagt fik Jesus og det han står for 17.113 stemmer. Det er ikke meget ud af mere end 300.000 afgivne stemmer, men det er trods alt akkurat nok til fortsat at blive betragtet som noget væsentligt for Danmark. Så det giver da god grund til at sige Glædelig jul. Julens Jesus spiller nemlig fortsat en rolle i vores samfund.

Politikernes udfordring
Så bliver udfordringen for politikerne, for kirken og for befolkningen som helhed at udøve værdierne i praksis, herunder at forvalte den kristne kulturarv. En arv kommer fra det, der var engang, men har stor værdi for dem, som arver, og kommer dermed også til at spille en rolle i nuet. Den kristne kulturarv er derfor ikke bare historie. Den er noget, der skal modtages og forvaltes i vores tid.
På mange måder oplever vi imidlertid politiske udspil, der nedtoner den kristne kulturarv i sekulariseringens navn. Med den nye Danmarkskanon bør politikerne i højere grad våge at stå ved vort samfunds fundament. Vi har en kristen kulturarv. Det må kunne ses, høres og mærkes i praksis - også i det, der kommer fra Christiansborg.

Kirkens anledning
Arven er imidlertid ikke kun en udfordring til politikerne, men også en anledning for kirken. Det som kirken har stået for i 1000 år er fortsat en arv, som kirken med frimodighed og tydelighed skal fremholde i dag. En ide til kirken kunne være at benytte lejligheden til at afholde ”Kanon arrangementer”. I sådanne arrangementer kunne man for eksempel drøfte sammenhængen mellem samfundsværdierne, som de nu kommer til udtryk i den såkaldte Danmarkskanon præsenteret af politikeren Bertel Haarder, og ”Den Hellige Skrifts kanoniske bøger” autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Den ene kanon har jo fået sin arv fra den anden.

For at være helt sikker på, hvad arven er, vil det være en god ide at læse testamentet. Ofte kræver det dog lidt hjælp at forstå testamentets indhold. Men det kan kirken hjælpe med. Så hvorfor ikke invitere til Kanon arrangementer? Blandt den ældre del af befolkningen vil mange sikkert synes, at dette kunne være spændende. Og blandt den yngre del af befolkningen, vil en del nok møde et sådant initiativ med ordene: ”dette ville være kanon”.
John Nielsen, missionsforstander