torsdag den 2. april 2015

Korsets kode


 
Hvad er koden? Det spørgsmål møder os dagligt, for eksempel når du kører dankortet gennem terminalen i shopping centeret, når du vil åbne din facebookprofil og mange andre steder. At kende koden er forudsætningen for at komme ind til det, som ligger bag. Koden er ligesom en nøgle. Den er nødvendig for at lukke op.

”Ja, jeg tror på korsets gåde” synger vi i påskesalmen ”Hil dig frelser og forsoner.” Korsets gåde er det mysterium, at Gud iklæder sig menneskeskikkelse og i vores sted dør på korsets for at bringe frelse til en hel verden. Det er virkelig en gåde.

At få øje på denne gåde er ikke så svært. Den kan alle se. Mange afviser gåden med vantro. Andre siger med Grundtvig: ”Ja, jeg tror på korsets gåde.” Det store spørgsmål er, hvordan man kan komme ind i den dimension, hvor man af hjertet tror på det gådefulde. Hvad er det, der lukker op for troen på Kristi fuldbragte værk på korset? Svaret er, at det er ikke nok at kunne se gåden. Man må kende koden for at kunne løse gåden og dermed træde ind i troens rum.

Uden korsets kode vil korset forblive en uløst gåde. Men hvad er koden? Hvad er det, der lukker op for korsets kraft i vore liv? Hvad er det, der får os til at tro på korsets gåde?

Korsets kode er Jesu Kristi opstandelse påskemorgen. Det er englens triumferende ord fra den tomme grav: ”Han er ikke her. Han er opstået”. Det er Maria Magdalenes og disciplenes ord: ”Vi har set Herren.” Det er din og min oplevelse af at møde den levende Jesus. Først i mødet med den levende Jesus, kan vi gribe troen på korsets gåde.

I de seneste måneder har der været en stor debat i Danmark om, hvorvidt Jesus opstod fra de døde eller ej. Præster og biskopper kommer med forklaringer og bortforklaringer. Men hvordan skulle vi kunne forstå korsets gåde, uden at tro på påskemorgens triumf? Det er opstandelsen, der viser, at Jesus på korset har overvundet døden, og at vi ved hans kors kan få del i et evigt liv i fællesskab med en levende Gud.
Uden opstandelsen giver korset ingen mening.
Det er i lyset af opstandelsen, at vi kan tro på, at Jesu korsdød betyder noget i vore liv. Det er opstandelsen, der lukker op til det, som Jesus tilvejebragte på korset. Det er mødet med Jesus, der er den nøgle der lukker op til troens rum. Påskemorgens opstandelsestriumf er koden til at forstå Langfredags gåde.
Ja, jeg tror på korsets gåde, for jeg kender korsets kode: Jesu Kristi opstandelse. Han lever!

God påske til jer alle.

John Nielsen
Missionsforstander