mandag den 16. februar 2015

Vi vil fred her til lands


Vi vil fred her til lands. Sådan synger vi i Holger Drachmanns midsommervise hvert år til Skt. Hans. Selvom der er nogle måneder til, at vi står omkring de blussende bål og synger denne sang, er ovennævnte strofe i aller højeste grad aktuel i dag – på en dag, hvor der flages på halv over hele landet - på en dag som kommer efter en weekend, der rystede vores nation med terrorangreb i København - på en dag hvor blomsterhavet foran Synagogen i Krystalgade vokser og vokser, ligesom det også gør foran Krudttønden på Østerbro – på en sådan dag kan midsommervisen med rette trækkes frem fra vore gemmer og bruges, selvom det stadig er vinter. ”Vi vil fred her til lands….for vi elsker vort land” som Drachmann skriver.

Ja, vi vil fred her til lands. Som en nation der er grundlagt på kristne værdier, er det helt naturligt at ville fred og frihed. Det vil vi for alle vore medborgere, kristne og ikke-kristne. Vi vil en forsamlingsfrihed, som gør at man trygt må kunne samles omkring ytringsfrihed, tro eller alt andet, som folk måtte ønske at debattere.

Attentatet i København er et angreb på ytringsfriheden. Men i lighed med attentatet i Paris er der det specielle, at kampen som nogen fører imod ytringsfrihed, og som har sin begrundelse i danske, franske og svenske satiretegninger, også rettes mod jøderne. Det er naturligvis ikke i orden at rette et angreb mod hverken danske, svenske eller franske borgere. Men det man virkelig kan undre sig over er, hvorfor det skal gå ud over jøderne. Det er som om, at uanset hvad der sker, så skal jøderne have skylden for det. Parrallet med terrorismen rettet mod vesten vokser antisemitismen og stikker sit tydelige ansigt frem flere og flere steder i Europa – også i Danmark.

Ind i en sådan situation og på baggrund af weekendens hændelse i København, må vi som kirke stå sammen med det jødiske folk og velsigne dem. Kirken kan ikke være tavs i en sådan tid. Derfor har jeg i dag på vegne af Det Danske Missionsforbund sendt et kondolencebrev til Det Jødiske Samfund i København.

Det er tid til at praktisere ordet fra Esajas Bog 40.1: ”Trøst mit folk, trøst det! Siger jeres Gud”

Ja, vi vil fred her til lands for kristen, jøde, muslim, ateist og hvem som helst. Sagt med et godt hebræisk/jødisk ord:

SHALOM

Her følger brevet til Det Jødiske Samfund:

Kondolence

En hilsen til Det Jødiske Samfund i København

På vegne af Det Danske Missionsforbund, en kristen frikirke, sender jer hermed vores kondolence til Det Jødiske Samfund, og dermed til menigheden i Synagogen i København.

 
Det gør os ondt, at Det Jødiske Samfund er mål for ekstremisme, og vi undrer os over, at en kamp mod ytringsfrihed, som har sin grund i danske, svenske og franske tegnere, skal rettes mod jøder, der ikke har været blandt tegnerne. Vi tager naturligvis afstand fra enhver form for ekstremisme, terrorisme og vold uanset, hvem den rettes imod, ligesom vi tager afstand fra enhver form for antisemitisme.

Vi sender denne hilsen inspireret af ordet fra profeten Esajas, der siger: “Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud”. Vi håber, at det store blomsterhav foran Synagogen og en hilsen som denne, kan være til trøst for den jødiske menighed.

Vi beder for Dan Uzans familie og for det jødiske folk i Danmark. Det er vores ønske, at Danmark må være et land, hvor jøder kan bo og være i fred og tryghed.

Vi hilser jer med et SHALOM

Hilsen på vegne af
Det Danske Missionsforbund

John Nielsen
Missionsforstander/National leder