torsdag den 8. januar 2015

Har præsterne ikke læst Paulus´ breve?

I juleugen brød en ny stor kirkelig debat løs. Flere præster fra Den Danske Folkekirke havde i en spørge undersøgelse over for Jyllands-Posten givet udtryk for, at de ikke tror på Gud som en skabende Gud, og mindst en af dem sagde, at han ikke tror på Jesu opstandelse, og at han ved bisættelser føler sig nødsaget til at stikke de sørgende en løgn, når han taler om det evige liv.
Det har her ved årets begyndelse udviklet sig til en stor debat om, hvorvidt Jesus opstod fysisk fra de døde. Debatten fylder meget i blandt andet Kristelig Dagblads spalter, og det viser sig nu, at flere præster bakker op omkring det synspunkt, at Jesus ikke er fysisk opstanden. Nogle giver ligefrem udtryk for, at det ikke er væsentligt. Andre opfatter opstandelsesteksterne som ren poesi.
Da er det man tænker: Har præsterne ikke læst Paulus´ breve?
Ifølge Paulus er opstandelsestroen ikke bare en historiefortælling, som findes i de evangelier, som nogle præster opfatter mere poetiske end historiske. Jesu opstandelse er hele fundamentet for den kristne tro. Siger man, at spørgsmålet om, hvorvidt Jesus opstod fra de døde eller ej er uvæsentligt, siger man det stik modsatte af, hvad Paulus siger. For Paulus er opstandelsen altafgørende. Se hvad han skriver i 1.Korintherbrev 15.12-14:
”Men når der prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom”. I vers 17 fortsætter Paulus: ”er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves”, og i vers 20 konkluderer og proklamerer han så opstandelsen med følgende ord: ”Men nu er Kristus opstået fra de døde”.
Når opstandelsestroen neglieres, bliver præsternes prædiken tom, og deres tro ligeså.
Jeg vil hermed gøre mig til talsmand for en fyldig tro og en indholdsrig prædiken i modsætning til en tom tro og en tom prædiken. Til gengæld vil jeg gerne være ambassadør for en tom krybbe, en tomt kors og en tom grav. Ja, jeg tror på Jesu opstandelse.
John Nielsen
Missionsforstander