fredag den 19. december 2014

Bliver det til noget?

 

Det sker, at noget lader vente på sig. Det kan være en opgave, som nogen skulle have løst, eller et løfte, som endnu ikke er indfriet. ”Hvad bliver det til? Bliver det til noget”? spørger vi i vores utålmodighed.

Vi er nu inde i adventstiden. Advent betyder i sin latinske grundform ”komme”. For de fleste danskere er adventstiden en forberedelse på julen, som kommer. Men advent er mere end det. Det er en tid, der skal minde os om, at Jesus kommer igen.

I adventstiden forbereder vi os ikke blot på at fejre Jesu første komme. Det er også en tid, der kalder os til at forberede os på hans andet komme.

Hvordan har vi det med det?

Lige siden Jesu himmelfart har det været en del af disciplenes og kirkens tro, at kirkens Herre en dag kommer igen. I 2000 år har mennesker ventet på Jesu genkomst. Det vil vel ikke være helt upassende at spørge: ”Bliver det til noget”?

”Ja, jeg kommer snart” lyder Jesu eget svar i Bibelens sidste kapitel (Johannes Åbenbaring 22.14 og 20).

Hvornår det sker, ved vi ikke. ”Den dag eller time er der ingen, der kender”, siger Jesus i Matthæusevangeliet 24.36 og fortsætter i vers 42 med ordene: ”Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer”.

Forkyndelsen af Jesu genkomst fylder ikke meget i vor tids gudstjenester, og det er sjældent det store samtaleemne i menighedernes smågrupper. Vi er i grunden ikke særlig optaget af, at Jesus kommer igen. Kan det i sig selv være et tegn på, at han kommer snart?

Måske. Jesus siger nemlig i Matthæusevangeliet 24.44: ”Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det”.

Hvornår han kommer, ved vi ikke. Men én ting ved vi: Det bliver til noget!

John Nielsen
Missionsforstander